หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดภูเก็ต
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ห้อง ค่ายลูกเสือชั่วคราว 2 พ.ย. 2558 08.30-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 น. – 08.30 น.
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ห้อง ค่ายลูกเสือชั่วคราว 3 พ.ย. 2558 08.30-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 น. – 08.30 น.
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองถลาง ห้อง ห้องศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น 2 พ.ย. 2558 09.00 - 15.00 รายงานตัวเวลา 08.30 - 09.00
4 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองถลาง ห้อง ห้องเติมฝัน 2 พ.ย. 2558 09.00-15.00 รายงานตัวเวลา 08.30 - 09.00


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]