หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนตันหยงมัส 12 61 25
2 003 โรงเรียนตากใบ 21 43 37
3 004 โรงเรียนธัญธารวิทยา 4 9 8
4 005 โรงเรียนนราธิวาส 42 89 58
5 006 โรงเรียนนราสิกขาลัย 39 121 54
6 007 โรงเรียนบาเจาะ 1 3 2
7 008 โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ 4 8 5
8 009 โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี 18 42 26
9 012 โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ 20 47 21
10 010 โรงเรียนร่มเกล้า 24 41 32
11 015 โรงเรียนศรีวารินทร์ 15 28 23
12 017 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 25 43 34
13 018 โรงเรียนสุคิรินวิทยา 19 34 26
14 019 โรงเรียนสุไหงโกลก 30 87 48
15 001 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บางปอประชารักษ์ 20 43 32
16 013 โรงเรียนเรียงราษฏร์อุปถัมภ์ 4 9 8
17 014 โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม 2 5 3
18 011 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส 26 101 50
19 016 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 10 18 12
รวม 336 832 504
1336

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]