หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนนราธิวาส 42 37 90.24% 2 4.88% 2 4.88% 0 0% 41
2 โรงเรียนนราสิกขาลัย 39 32 82.05% 6 15.38% 1 2.56% 0 0% 39
3 โรงเรียนสุไหงโกลก 30 27 93.1% 1 3.45% 0 0% 1 3.45% 29
4 โรงเรียนตากใบ 21 19 90.48% 1 4.76% 1 4.76% 0 0% 21
5 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา 25 17 68% 2 8% 4 16% 2 8% 25
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส 26 14 56% 4 16% 5 20% 2 8% 25
7 โรงเรียนสุคิรินวิทยา 19 14 73.68% 3 15.79% 0 0% 2 10.53% 19
8 โรงเรียนร่มเกล้า 24 13 54.17% 5 20.83% 4 16.67% 2 8.33% 24
9 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์บางปอประชารักษ์ 20 13 72.22% 1 5.56% 1 5.56% 3 16.67% 18
10 โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ 20 12 63.16% 3 15.79% 3 15.79% 1 5.26% 19
11 โรงเรียนศรีวารินทร์ 15 10 71.43% 2 14.29% 0 0% 2 14.29% 14
12 โรงเรียนตันหยงมัส 12 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
13 โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี 18 8 44.44% 5 27.78% 3 16.67% 2 11.11% 18
14 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
15 โรงเรียนธัญธารวิทยา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
16 โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
17 โรงเรียนเรียงราษฏร์อุปถัมภ์ 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
18 โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
19 โรงเรียนบาเจาะ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]