กำหนดลงทะเบียนส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน

กำหนดการลงทะเบียน ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะ
งานมหกรรมวิชาการครั้งที่ 25 ปีการศึกษา 2558

ศูนย์จัดแข่งขัน    
     1. ให้ศูนย์แข่งขันนำเข้ารายการแข่งขัน ที่ไม่มีในรายการที่ไปต่อทั้งหมด
ที่จัดแข่งขัน โดยใช้หมายเลขเดิมจากปี 2557 และไม่ซ้ำกับปี 2558
     2. ให้ดำเนินการนำเข้ารายการแข่งขันให้ครบทุกรายการก่อน เพื่อให้โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันจะได้เลือกลงทะเบียนได้  และเกณฑ์ระบุจำนวนผู้เข้าแข่งขัน ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ มาเพิ่มเติมในภายหลัง 
    3. เมื่อศูนย์นำเข้ารายการครบตามจำนวนที่เปิดแข่งขันแล้วหรือไม่มีการเพิ่มรายการ ให้ยืนยันการนำเข้ารายการแข่งขัน ที่ 075-345050 ต่อ 107 ศูนย์เทคโนฯ สพม.12  เพื่อที่จะดำเนินการเปิดระบบให้โรงเรียนลงทะเบียนต่อไป
    4. เมื่อนำเข้ากิจกรรมทุกรายการแล้ว ให้เพิ่มรายละเอียด เกณฑ์ต่างๆให้ครบทุกรายการ (คัดลอกจาก ปี 2557)
     5.  กำหนดสิทธิของเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน ในการประมวลผลแต่ละรายการแข่งขัน ส่วนรายชื่อเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน ทางศูนย์เทคโนสารสนเทศฯจะเป็นผู้นำเข้าเองตามประกาศ

 

 


โรงเรียนลงทะเบียน   
   1.โรงเรียนที่มีความประสงค์จะส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะในงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา สามารถสมัครลงทะเบียนได้ทางหน้าเว็บไซต์แข่งขัน
   2.ให้โรงเรียนเข้าเมนูเข้าระบบโรงเรียนตามลิงค์ด้านล่างหรือเมนูเข้าระบบโรงเรียนด้านขวาของเว็บไซต์  ใช้ชื่อและรหัสผ่านเดิม ของปีการศึกษา 2557
      เข้าสูระบบลงทะเบียน http://south65.sillapa.net/sm-nrt1/?name=school_manager  
     3. สำหรับรูปถ่ายในรายการที่ไปต่อ ให้เตรียมไว้ก่อนยังไม่ต้องนำเข้า 
     4. ติดต่อสอมถาม 075-345050 ต่อ 107 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
                                 ปฎิทินปฎิบัติงาน update

                ปิดระบบลงทะเบียน วันที่ 20 สิงหาคม 2558
                                               เวลา 24.00 น

หมายเหตุ นายทะเบียนและเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน ถ้ามีระบบไลน์ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมไลน์กลุ่มของฝ่ายทะเบียนและรายงานผล เพื่อส่งข้อมูลการประมวลผลแข่งขัน และประสานการปฏิบัติงานของฝ่ายทะเบียนกลางกับศูนย์แข่งขัน  ตามคิวอาร์โค๊ดที่แนบมาด้านล่าง  

group sef58

ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีรายชื่อในฝ่ายทะเบียนตามประกาศนี้เท่านั้น     
 ประกาศคณะกรรมการ

วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 20:54 น.