กำหนดการพิธีเปิด

  กำหนดการพิธีเปิด 

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ หอประชุมธัชมุณี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ