หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
ลำดับ หมวดหมู่ กิจกรรม
1 ภาษาไทย 26
2 คณิตศาสตร์ 21
3 วิทยาศาสตร์ 25
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 35
5 สุขศึกษา และพลศึกษา 53
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 15
7 ศิลปะ-ดนตรี 68
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 14
9 ภาษาต่างประเทศ 55
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 56
11 คอมพิวเตอร์ 16
12 หุ่นยนต์ 4
13 การงานอาชีพ 57
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย 2
15 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ 2
16 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6
17 เรียนร่วม - ศิลปะ 20
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี 9

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]