หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช, โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช, โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 26 - 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เวทีลานเข้าแถว 26 ส.ค. 2558 08.00-10.00
-
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เวทีลานเข้าแถว 26 ส.ค. 2558 10.00-12.00
-
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เวทีลานเข้าแถว 27 ส.ค. 2558 13.00-15.00
-
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เวทีลานเข้าแถว 27 ส.ค. 2558 13.00-15.00
-
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เวทีลานเข้าแถว 26 ส.ค. 2558 08.00-10.00
-
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เวทีลานเข้าแถว 26 ส.ค. 2558 10.00-12.00
-
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เวทีลานเข้าแถว 27 ส.ค. 2558 13.00-15.00
-
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เวทีลานเข้าแถว 27 ส.ค. 2558 13.00-15.00
-
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เวทีลานเข้าแถว 28 ส.ค. 2558 15.00-17.00
-
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เวทีลานเข้าแถว 28 ส.ค. 2558 15.00-17.00
-
11 894 การแข่งขันหนังตะลุงแสดงสด ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 28 ส.ค. 2558 09.00-22.00 จะดำเนินการจับฉลาก ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น. - 15.00 น ณ. ห้องประชุม 1 สพม.นศ.เขต12
12 895 การแข่งขันหนังตะลุงแสดงสด ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 28 ส.ค. 2558 09.00-22.00 จะดำเนินการจับฉลาก ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น. - 15.00 น ณ. ห้องประชุม 1 สพม.นศ.เขต12
13 896 การแข่งขันเพลงบอก ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 26 ส.ค. 2558 09.00-12.00 จะดำเนินการจับฉลาก ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น. - 15.00 น ณ. ห้องประชุม 1 สพม.นศ.เขต12
14 897 การแข่งขันเพลงบอก ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 26 ส.ค. 2558 09.00-12.00 จะดำเนินการจับฉลาก ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น. - 15.00 น ณ. ห้องประชุม 1 สพม.นศ.เขต12


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]