หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช, โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช, โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 26 - 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 650 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โดมจอมล้าน 26 ส.ค. 2558 09.30
-
2 651 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ห้องราชพฤกษ์ 26 ส.ค. 2558 09.00
-
3 652 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ห้องราชพฤกษ์ 26 ส.ค. 2558 09.00
-
4 653 ทักษะกีฬาบาสเก็ตบอล Lay up ชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โรงยิม 27 ส.ค. 2558 09.00
-
5 654 ทักษะกีฬาบาสเก็ตบอล Lay up หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โรงยิม 27 ส.ค. 2558 09.00
-
6 656 ทักษะกีฬาบาสเก็ตบอล Lay up ชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โรงยิม 27 ส.ค. 2558 09.00
-
7 657 ทักษะกีฬาบาสเก็ตบอล Lay up หญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โรงยิม 27 ส.ค. 2558 09.00
-
8 658 ทักษะกีฬาบาสเก็ตบอลการยิงลูกโทษ(Free Throw) ชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โรงยิม 27 ส.ค. 2558 09.00
-
9 659 ทักษะกีฬาบาสเก็ตบอลการยิงลูกโทษ(Free Throw) หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โรงยิม 27 ส.ค. 2558 09.00
-
10 660 ทักษะกีฬาบาสเก็ตบอลการยิงลูกโทษ(Free Throw) ชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โรงยิม 27 ส.ค. 2558 09.00
-
11 661 ทักษะกีฬาบาสเก็ตบอลการยิงลูกโทษ(Free Throw) หญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โรงยิม 27 ส.ค. 2558 09.00
-
12 662 ทักษะกีฬาแฮนด์บอล การรับส่งบอล ชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โดมจอมล้าน 26 ส.ค. 2558 09.30
-
13 669 ทักษะกีฬาแฮนด์บอล การรับส่งบอล หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โดมจอมล้าน 26 ส.ค. 2558 09.30
-
14 672 ทักษะกีฬาแฮนด์บอล การรับส่งบอล ชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โดมจอมล้าน 26 ส.ค. 2558 09.30
-
15 679 ทักษะกีฬาแฮนด์บอล การรับส่งบอล หญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โดมจอมล้าน 26 ส.ค. 2558 09.30
-
16 684 ทักษะกีฬาแฮนด์บอล การยิงประตูแบบวิ่งกระโดดยิง ชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โดมจอมล้าน 26 ส.ค. 2558 09.30
-
17 687 ทักษะกีฬาแฮนด์บอล การยิงประตูแบบวิ่งกระโดดยิง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โดมจอมล้าน 26 ส.ค. 2558 09.30
-
18 689 ทักษะกีฬาแฮนด์บอล การยิงประตูแบบวิ่งกระโดดยิง ชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โดมจอมล้าน 26 ส.ค. 2558 09.30
-
19 690 ทักษะกีฬาแฮนด์บอล การยิงประตูแบบวิ่งกระโดดยิง หญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โดมจอมล้าน 26 ส.ค. 2558 09.30
-
20 692 แข่งขันแฮนด์บอล ทีมชาย ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โดมจอมล้าน 26 ส.ค. 2558 09.30
-
21 693 แข่งขันแฮนด์บอล ทีมหญิง ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช โดมจอมล้าน 26 ส.ค. 2558 09.30
-
22 698 ทักษะกีฬาตะกร้อข้ามตาข่าย ชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามตะกร้อ 27 ส.ค. 2558 09.00
-
23 701 ทักษะกีฬาตะกร้อข้ามตาข่าย หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามตะกร้อ 27 ส.ค. 2558 09.00
-
24 702 ทักษะกีฬาตะกร้อข้ามตาข่าย ชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามตะกร้อ 27 ส.ค. 2558 09.00
-
25 704 ทักษะกีฬาตะกร้อข้ามตาข่าย หญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามตะกร้อ 27 ส.ค. 2558 09.00
-
26 706 ทักษะกีฬาฟุตซอล การยิงประตู ชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามฟุตบอล 26 ส.ค. 2558 09.30
-
27 708 ทักษะกีฬาฟุตซอล การยิงประตู หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามฟุตบอล 26 ส.ค. 2558 09.30
-
28 709 ทักษะกีฬาฟุตซอล การยิงประตู ชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามฟุตบอล 26 ส.ค. 2558 09.30
-
29 711 ทักษะกีฬาฟุตซอล การยิงประตู หญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามฟุตบอล 26 ส.ค. 2558 09.30
-
30 717 ทักษะกีฬาฟุตบอล แข่งขันเดาะบอล ชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามฟุตบอล 26 ส.ค. 2558 09.30
-
31 719 ทักษะกีฬาฟุตบอล แข่งขันเดาะบอล หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามฟุตบอล 26 ส.ค. 2558 09.30
-
32 721 ทักษะกีฬาฟุตบอล แข่งขันเดาะบอล ชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามฟุตบอล 26 ส.ค. 2558 09.30
-
33 724 ทักษะกีฬาฟุตบอล แข่งขันเดาะบอล หญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามฟุตบอล 26 ส.ค. 2558 09.30
-
34 728 ทักษะกีฬาเปตอง ประเภทแข่งขันทีม ชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามเปตอง 27 ส.ค. 2558 09.00
-
35 729 ทักษะกีฬาเปตอง ประเภทแข่งขันทีม หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามเปตอง 27 ส.ค. 2558 09.00
-
36 730 ทักษะกีฬาเปตอง ประเภทแข่งขันทีม ชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามเปตอง 27 ส.ค. 2558 09.00
-
37 731 ทักษะกีฬาเปตอง ประเภทแข่งขันทีม หญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามเปตอง 27 ส.ค. 2558 09.00
-
38 732 ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล อันเดอร์หรือเซตข้ามตาข่าย ชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามวอลเลย์บอล 26 ส.ค. 2558 09.30
-
39 733 ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล อันเดอร์หรือเซตข้ามตาข่าย หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามวอลเลย์บอล 26 ส.ค. 2558 09.30
-
40 734 ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล อันเดอร์หรือเซตข้ามตาข่าย ชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามวอลเลย์บอล 26 ส.ค. 2558 09.30
-
41 735 ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล อันเดอร์หรือเซตข้ามตาข่าย หญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามวอลเลย์บอล 26 ส.ค. 2558 09.30
-
42 736 ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล อันเดอร์กับฝาผนัง ชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามวอลเลย์บอล 26 ส.ค. 2558 09.30
-
43 737 ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล อันเดอร์กับฝาผนัง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามวอลเลย์บอล 26 ส.ค. 2558 09.30
-
44 738 ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล อันเดอร์กับฝาผนัง ชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามวอลเลย์บอล 26 ส.ค. 2558 09.30
-
45 739 ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล อันเดอร์กับฝาผนัง หญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามวอลเลย์บอล 26 ส.ค. 2558 09.30
-
46 967 ไหว้ครูมวยไทย หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช เวทีกลาง 26 ส.ค. 2558 13.00
-
47 966 ไหว้ครูมวยไทย หญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช เวทีกลาง 26 ส.ค. 2558 13.00
-
48 968 ไหว้ครูมวยไทย ชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช เวทีกลาง 26 ส.ค. 2558 13.00
-
49 969 ไหว้ครูมวยไทย ชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช เวทีกลาง 26 ส.ค. 2558 13.00
-
50 971 ตะกร้อลอดห่วงสากล ชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามวอลเลย์บอล 27 ส.ค. 2558 09.00
-
51 972 ตะกร้อลอดห่วงสากล ชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามวอลเลย์บอล 27 ส.ค. 2558 09.00
-
52 973 ตะกร้อลอดห่วงสากล หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามวอลเลย์บอล 27 ส.ค. 2558 09.00
-
53 974 ตะกร้อลอดห่วงสากล หญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สนามวอลเลย์บอล 27 ส.ค. 2558 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]