หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช, โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช, โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 26 - 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 804 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 342-345,347 27 ส.ค. 2558 08.40 -16.00 การแข่งขันจะมีหลายรอบแต่ละรอบจะคัดผู้ที่ได้ที่ 1 และ 2 ไปแข่่งขันในรอบต่อไปเรื่อย ๆ จนเหลือ 4 ทีมสุดท้ายเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
2 805 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 342-345,347 26 ส.ค. 2558 09.00 -16.00 การแข่งขันจะมีหลายรอบแต่ละรอบจะคัดผู้ที่ได้ที่ 1 และ 2 ไปแข่่งขันในรอบต่อไปเรื่อย ๆ จนเหลือ 4 ทีมสุดท้ายเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
3 808 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุม 26 ส.ค. 2558 09.00 - 12.00
-
4 810 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุม 26 ส.ค. 2558 13.00 - 16.00
-
5 813 การแข่งขันเทสเซลเลชัน ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 3 ชั้น 6 ห้อง 361-365 26 ส.ค. 2558 09.00 - 12.00
-
6 814 การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 3 ชั้น 6 ห้อง 361-365 27 ส.ค. 2558 09.00 - 12.00
-
7 816 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ห้องคอม 2,3 27 ส.ค. 2558 09.00 - 10.30
-
8 820 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ห้องคอม 2,3 26 ส.ค. 2558 09.00 - 10.30
-
9 826 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภทสร้างทฤษฎี) ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 3 ชั้น 5 ห้อง 356-357 27 ส.ค. 2558 09.00 - 16.30
-
10 827 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภทสร้างทฤษฎี) ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 3 ชั้น 5 ห้อง 356-357 26 ส.ค. 2558 09.00 - 16.30
-
11 828 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภทบูรณาการ) ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 3 ชั้น 5 ห้อง 356-357 27 ส.ค. 2558 09.00 - 16.30
-
12 829 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภทบูรณาการ) ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 3 ชั้น 5 ห้อง 356-357 26 ส.ค. 2558 09.00 - 16.30
-
13 830 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1 ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 3 , อาคาร 5 ชั้น 2 , 3 , 4 ห้อง 331-335,531,534,521,541 26 ส.ค. 2558 09.00 - 10.30
-
14 831 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.2 ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 3 , อาคาร 5 ชั้น 2 , 3 , 4 ห้อง 331-335,531,534,521,541 27 ส.ค. 2558 09.00 - 10.30
-
15 832 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 3 , อาคาร 5 ชั้น 2 , 3 , 4 ห้อง 331-335,531,534,521,541 27 ส.ค. 2558 10.45 - 12.45
-
16 833 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4 ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 3 , อาคาร 5 ชั้น 2 , 3 , 4 ห้อง 331-335,531,534,521,541 26 ส.ค. 2558 13.00 - 14.30
-
17 834 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.5 ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 3 , อาคาร 5 ชั้น 2 , 3 , 4 ห้อง 331-335,531,534,521,541 27 ส.ค. 2558 13.00 - 14.30
-
18 835 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 3 , อาคาร 5 ชั้น 2 , 3 , 4 ห้อง 331-335,531,534,521,541 26 ส.ค. 2558 10.45 - 12.45
-
19 836 การแข่งขัน เกม 24 ม.1 ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 3 ชั้น 5 ห้อง 351-355 26 ส.ค. 2558 13.00 - 16.00
-
20 837 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 3 ชั้น 5 ห้อง 351-355 27 ส.ค. 2558 13.00 - 14.00
-
21 838 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อาคาร 3 ชั้น 5 ห้อง 351-355 27 ส.ค. 2558 09.00 - 10.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]