หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช, โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช, โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 26 - 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคารอุตสาหกรรม ห้อง เต็นท์ 28 ส.ค. 2558 09.00-12.00
-
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคารอุตสาหกรรม ห้อง เต็นท์ 26 ส.ค. 2558 09.00-12.00
-
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคารอุตสาหกรรม ห้อง โรงฝึกงานช่างไม้ 26 ส.ค. 2558 09.00-12.00
-
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคารอุตสาหกรรม ห้อง เต็นท์ 27 ส.ค. 2558 09.00-12.00
-
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ศูนย์อาหาร 26 ส.ค. 2558 09.00-12.00
-
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ศูนย์อาหาร 26 ส.ค. 2558 09.00-12.00
-
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ศูนย์อาหาร 26 ส.ค. 2558 13.00-16.00
-
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ศูนย์อาหาร 26 ส.ค. 2558 13.00-16.00
-
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เต๊นท์แข่งขัน 26 ส.ค. 2558 09.00-11.00
-
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เต๊นท์แข่งขัน 27 ส.ค. 2558 09.00-11.00
-
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ศูนย์อาหาร 27 ส.ค. 2558 13.00-16.00
-
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ศูนย์อาหาร 27 ส.ค. 2558 13.00-16.00
-
13 623 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงรถบริเวณศูนย์อาหาร 26 ส.ค. 2558 09.00-12.00
-
14 624 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงรถบริเวณศูนย์อาหาร 26 ส.ค. 2558 13.00-16.00
-
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงรถบริเวณศูนย์อาหาร 27 ส.ค. 2558 09.00-12.00
-
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงรถบริเวณศูนย์อาหาร 27 ส.ค. 2558 13.00-16.00
-
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ศูนย์อาหาร 27 ส.ค. 2558 09.00-12.00
-
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ศูนย์อาหาร 27 ส.ค. 2558 09.00-12.00
-
19 815 การแข่งขันการเขียนโครงการ(Project)พัฒนางาน ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 635 26 ส.ค. 2558 11.30-12.30
-
20 817 การแข่งขันอัจฉริยะทางการบัญชี ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631 28 ส.ค. 2558 11.30-12.10
-
21 818 การแข่งขันอัจฉริยะทางการบัญชี ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 635 28 ส.ค. 2558 11.30-12.10
-
22 819 การแข่งขันออกแบบโฆษณาสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ใหม่ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 635 27 ส.ค. 2558 10.00-12.00
-
23 821 การแข่งขันเขียนแผนธุรกิจยุววานิช ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 635 26 ส.ค. 2558 13.00-14.00
-
24 822 การแข่งขันเขียนแผนธุรกิจยุววานิช ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 635 26 ส.ค. 2558 13.00-14.00
-
25 824 การแข่งขันอัจฉริยะทางธุรกิจ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 632 28 ส.ค. 2558 13.00-14.35
-
26 825 การแข่งขันอัจฉริยะทางธุรกิจ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 635 28 ส.ค. 2558 13.00-14.35
-
27 861 ตอบปัญหาช่างอุตสาหกรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคารอุตสาหกรรม ห้อง ห้องเขียนแบบ 28 ส.ค. 2558 09.00-09.40
-
28 862 ตอบปัญหาช่างอุตสาหกรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคารอุตสาหกรรม ห้อง ห้องเขียนแบบ 28 ส.ค. 2558 09.00-09.40
-
29 850 เขียนแบบเทคนิค ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคารอุตสาหกรรม ห้อง ห้องเขียนแบบ 26 ส.ค. 2558 09.00-11.30
-
30 853 เขียนแบบเทคนิค ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคารอุตสาหกรรม ห้อง เขียนแบบ 27 ส.ค. 2558 09.00-12.00
-
31 854 เขียนแบบเทคนิคด้วยคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคารอุตสาหกรรม ห้อง ห้องเขียนแบบ 26 ส.ค. 2558 09.00-11.00
-
32 855 งานเดินสายไฟฟ้า ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคารอุตสาหกรรม ห้อง โรงฝึกงานช่างไฟฟ้า 26 ส.ค. 2558 09.00-13.00
-
33 856 งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคารอุตสาหกรรม ห้อง โรงฝึกงานช่างเชื่อม 26 ส.ค. 2558 09.00-10.00
-
34 860 งานเชื่อมไฟฟ้า ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคารอุตสาหกรรม ห้อง โรงฝึกงานช่างเชื่อม 27 ส.ค. 2558 09.00-10.00
-
35 863 ถาดขนม ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคารอุตสาหกรรม ห้อง โรงฝึกงานช่างเชื่อม 28 ส.ค. 2558 09.00-11.00
-
36 866 ขอขีดไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคารอุตสาหกรรม ห้อง โรงฝึกงานช่างไม้ 28 ส.ค. 2558 09.00-12.00
-
37 858 ชั้นวางหนังสือ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคารอุตสาหกรรม ห้อง โรงฝึกงานช่างไม้ 27 ส.ค. 2558 09.00-14.00
-
38 857 ก่ออิฐ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคารอุตสาหกรรม ห้อง เต็นท์ 27 ส.ค. 2558 09.00-11.30
-
39 865 ถอดประกอบรถจักรยาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคารอุตสาหกรรม ห้อง เต็นท์ 28 ส.ค. 2558 09.00-12.00
-
40 864 ถอดประกอบเตารีดไฟฟ้า ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคารอุตสาหกรรม ห้อง โรงฝึกงานช่างไฟฟ้า 28 ส.ค. 2558 09.00-10.30
-
41 859 เดินท่อประปา พีวีซี ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคารอุตสาหกรรม ห้อง โรงฝึกงานช่างไฟฟ้า 27 ส.ค. 2558 09.00-11.00
-
42 937 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เต๊นท์แข่งขัน 26 ส.ค. 2558 09.00-11.00
-
43 947 การสาธิตทางการเกษตร ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เวทีเกษตร 1 26 ส.ค. 2558 09.00-14.00
-
44 948 โครงงานเกษตร ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ลานเกษตร 26 ส.ค. 2558 09.00-14.00
-
45 943 การเรียกชื่อพืชผักพื้นบ้านภาคใต้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ห้องเกษตร 1 26 ส.ค. 2558 09.00-12.00
-
46 944 การเรียกชื่อพืชผักพื้นบ้านภาคใต้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ห้องเกษตร 1 26 ส.ค. 2558 13.00-15.00
-
47 939 การจัดสวนถาดแห้ง ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เต๊นท์แข่งขัน 26 ส.ค. 2558 13.00-15.00
-
48 940 การจัดสวนถาดแห้ง ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เต๊นท์แข่งขัน 26 ส.ค. 2558 13.00-15.00
-
49 951 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตร ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เวทีเกษตร 1 26 ส.ค. 2558 09.00-14.00
-
50 953 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตร ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เวทีเกษตร 1 27 ส.ค. 2558 09.00-14.00
-
51 938 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เต๊นท์แข่งขัน 27 ส.ค. 2558 09.00-11.00
-
52 945 การเรียกชื่อพันธุ์สัตว์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ห้องเกษตร 1 27 ส.ค. 2558 09.00-12.00
-
53 946 การเรียกชื่อพันธุ์สัตว์ ม.4-ม.6 เวทีเกษตร 1 27 ส.ค. 2558 13.00-16.00
-
54 941 การตอบปัญหาทางการเกษตร ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เวทีเกษตร 1 27 ส.ค. 2558 09.00-12.00
-
55 942 การตอบปัญหาทางการเกษตร ม.4-ม.6 เวทีเกษตร 1 27 ส.ค. 2558 13.00-16.00
-
56 949 การติดตายาง ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ลานเกษตร 27 ส.ค. 2558 09.00-12.00
-
57 950 การติดตายาง ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ลานเกษตร 27 ส.ค. 2558 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]