หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช, โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช, โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 26 - 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 หอประชุมอเนกประสงค์ 14 ก.ย. 2558 ไม่ต้องจัดทำรายงานนำเสนอการออกแบบ โครงสร้างและโปรแกรมของหุ่นยนต์
2 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 14 ก.ย. 2558 ไม่ต้องจัดทำรายงานนำเสนอการออกแบบ โครงสร้างและโปรแกรมของหุ่นยนต์
3 627 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 หอประชุมอเนกประสงค์ 14 ก.ย. 2558 09.00-12.00 โครงงานเทคโนโลยีด้านบริการ
4 628 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 หอประชุมอเนกประสงค์ 14 ก.ย. 2558 13.00-16.00 โครงงานเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]