หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช, โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช, โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 26 - 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 740 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 537-538 27 ส.ค. 2558 09.00-10.30
-
2 742 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 725-726 27 ส.ค. 2558 09.00-10.30
-
3 743 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 721-722 27 ส.ค. 2558 09.00-10.30
-
4 744 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 723-724 27 ส.ค. 2558 09.00-10.30
-
5 745 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 234 , 231 26 ส.ค. 2558 09.00-12.00
-
6 746 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 234 , 231 26 ส.ค. 2558 13.00 เป็นต้นไป
-
7 747 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง คุณพ่อนับ 26 ส.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
8 748 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง คุณพ่อนับ 27 ส.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
9 749 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ประดู่แดง 27 ส.ค. 2558 09.00 -10.0
-
10 750 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ประดู่แดง 27 ส.ค. 2558 10.30-11.30
-
11 752 การฟัง ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ประดูแดง 27 ส.ค. 2558 13.00 เป็นต้นไป
-
12 753 การฟัง ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง ประดู่แดง 27 ส.ค. 2558 13.00 เป็นต้นไป
-
13 754 อ่านทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321-322 27 ส.ค. 2558 09.00 -12.00
-
14 755 อ่านทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321-322 27 ส.ค. 2558 13.00 เป็นต้นไป
-
15 756 เพลงกล่อมเด็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 527-528 26 ส.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
16 757 เพลงกล่อมเด็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 527-528 27 ส.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
17 758 อ่านออกเสียงร้อยแก้ว ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 , 231 27 ส.ค. 2558 09.00-12.00
-
18 760 อ่านออกเสียงร้อยแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 , 231 27 ส.ค. 2558 13.00 เป็นต้นไป
-
19 761 ตอบคำถามจากสารานุกรมไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321-323 26 ส.ค. 2558 09.00-12.00
-
20 762 ตอบคำถามจากสารานุกรมไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321-323 26 ส.ค. 2558 13.00 เป็นต้นไป
-
21 764 คัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 721-723 27 ส.ค. 2558 11.00 เป็นต้นไป
-
22 767 คัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 724-726 27 ส.ค. 2558 11.00 เป็นต้นไป
-
23 769 เล่านิทานพื้นบ้าน ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131-132 26 ส.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
24 770 เล่านิทานพื้นบ้าน ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131-132 27 ส.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
25 771 นักเรียนดีเด่นภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 26 ส.ค. 2558
-
26 773 นักเรียนดีเด่นภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 26 ส.ค. 2558
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]