หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช ผอ.ประดับ แก้วนาม 8.429599, 99.963371 081-2738605
2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ผอ.ไพรัช วงค์นาถกุล   081-2715999
3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อ.เมือง จ. นครศรีธรรมราช ผอ. ภักดี เหมทานนท์   086-6893888
4 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ผอ.สุนทรัสส์ เพชรรักษ์คำด้วง   084-0854487

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]