เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สินปุนคุณวิชญ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 ปลายพระยาวิทยาคม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 0 เข้าร่วม

หมายเหตุ : ปลายพระยาวิทยาคมไม่เข้าร่วมการแข่งขัน

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ลำทับประชานุเคราะห์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 เมืองกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เหนือคลองประชาบำรุง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 75 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อำมาตย์พานิชนุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 91.50 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 87.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เหนือคลองประชาบำรุง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 87.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 อัรรอยยานพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 79 เงิน 5
6 ฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 77.20 เงิน 6
7 เมืองกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 77 เงิน 7
8 อ่าวลึกประชาสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 75.50 เงิน 8
9 ปลายพระยาวิทยาคม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 73.40 เงิน 9
10 สินปุนคุณวิชญ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เหนือคลองประชาบำรุง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 อำมาตย์พานิชนุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อ่าวลึกประชาสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 91 ทอง 4
5 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 88 ทอง 5
6 เมืองกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 86 ทอง 6
7 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 76 เงิน 7
8 ปลายพระยาวิทยาคม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 73 เงิน 8
9 หนองทะเลวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 72 เงิน 9
10 พนมเบญจา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 65 ทองแดง 10
11 สินปุนคุณวิชญ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อำมาตย์พานิชนุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พนมเบญจา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 ราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 เหนือคลองประชาบำรุง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 85 ทอง 5
6 คลองพนสฤษดิ์พิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 84 ทอง 6
7 อ่าวลึกประชาสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 82 ทอง 7
8 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 77 เงิน 8
9 ประกอบธรรมอิสลาม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 77 เงิน 8
10 หนองทะเลวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 77 เงิน 8
11 อัรรอยยานพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 77 เงิน 8
12 ฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 77 เงิน 8
13 เมืองกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 77 เงิน 8
14 เอกภพศาสนวิชญ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 77 เงิน 8
15 ปลายพระยาวิทยาคม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เหนือคลองประชาบำรุง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 คลองยางประชานุสรณ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ปลายพระยาวิทยาคม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 76 เงิน 4
5 ลำทับประชานุเคราะห์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 76 เงิน 4
6 เมืองกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 76 เงิน 4
7 คลองพนสฤษดิ์พิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 65 ทองแดง 7
8 ประกอบธรรมอิสลาม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 65 ทองแดง 7
9 เอกภพศาสนวิชญ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 65 ทองแดง 7
10 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พนมเบญจา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 80 ทอง ชนะเลิศ
2 เมืองกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พนมเบญจา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 86 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองทะเลวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองทะเลวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 87 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองทะเลวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 84 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 88 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปลายพระยาวิทยาคม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 81 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สินปุนคุณวิชญ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 อำมาตย์พานิชนุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 88 ทอง 4
5 หนองทะเลวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 85 ทอง 5
6 ประกอบธรรมอิสลาม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) - -
7 ฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เหนือคลองประชาบำรุง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 94.50 ทอง ชนะเลิศ
2 เมืองกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองทะเลวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ประกอบธรรมอิสลาม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 89.50 ทอง 4
5 ปลายพระยาวิทยาคม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 78.50 เงิน 5
6 อ่าวลึกประชาสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อำมาตย์พานิชนุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองทะเลวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เมืองกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คลองยางประชานุสรณ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 86 ทอง 4
5 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 84 ทอง 5
6 เขาดินประชานุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 83 ทอง 6
7 ปลายพระยาวิทยาคม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 82 ทอง 7
8 คลองพนสฤษดิ์พิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 78 เงิน 8
9 เอกภพศาสนวิชญ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 77 เงิน 9
10 ลำทับประชานุเคราะห์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) - -
11 อ่าวลึกประชาสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) - -
12 เหนือคลองประชาบำรุง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 84 ทอง ชนะเลิศ
2 พนมเบญจา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ลันตาราชประชาอุทิศ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อ่าวลึกประชาสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 73 เงิน 4
5 อัรรอยยานพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 70 เงิน 5
6 อำมาตย์พานิชนุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 70 เงิน 5
7 เหนือคลองประชาบำรุง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 70 เงิน 5
8 เมืองกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 55 เข้าร่วม 8
9 ทองคำวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 51 เข้าร่วม 9
10 ปลายพระยาวิทยาคม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 51 เข้าร่วม 9
11 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เขาดินประชานุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 เหนือคลองประชาบำรุง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 93.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อุทยานศึกษากระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 72.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อ่าวลึกประชาสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 71.31 เงิน 4
5 ประกอบธรรมอิสลาม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 69.81 ทองแดง 5
6 อำมาตย์พานิชนุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 64.96 ทองแดง 6
7 พนมเบญจา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 62.77 ทองแดง 7
8 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 61.83 ทองแดง 8
9 เมืองกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 55.20 เข้าร่วม 9
10 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 50.59 เข้าร่วม 10
11 คลองยางประชานุสรณ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 48.84 เข้าร่วม 11
12 สินปุนคุณวิชญ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 47.88 เข้าร่วม 12
13 ราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 46.45 เข้าร่วม 13
14 ลันตาราชประชาอุทิศ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 45.01 เข้าร่วม 14
15 หนองทะเลวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 41.58 เข้าร่วม 15
16 เอกภพศาสนวิชญ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 29 เข้าร่วม 16
17 ประทีปธรรมมูลนิธิ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คลองหินพิทยาคม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 85.75 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 81.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อ่าวลึกประชาสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 ราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พนมเบญจา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองทะเลวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 65 ทองแดง 4
5 ปลายพระยาวิทยาคม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 63 ทองแดง 5
6 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 60 ทองแดง 6
7 เมืองกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สินปุนคุณวิชญ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 82 ทอง ชนะเลิศ
2 อ่าวลึกประชาสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 84.20 ทอง ชนะเลิศ
2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 83.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อำมาตย์พานิชนุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 83.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เมืองกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 83.13 ทอง 4
5 เหนือคลองประชาบำรุง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 80 ทอง 5
6 เอกภพศาสนวิชญ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 71.80 เงิน 6
7 ประทีปธรรมมูลนิธิ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 70 เงิน 7
8 ปลายพระยาวิทยาคม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 70 เงิน 7
9 คลองยางประชานุสรณ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 60 ทองแดง 9
10 อ่าวลึกประชาสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 46.75 เข้าร่วม 10
11 ประกอบธรรมอิสลาม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองทะเลวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 93.69 ทอง ชนะเลิศ
2 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 92.03 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ปลายพระยาวิทยาคม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 90.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อ่าวลึกประชาสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 95.87 ทอง ชนะเลิศ
2 อำมาตย์พานิชนุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 88.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ปลายพระยาวิทยาคม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 85.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คลองพนสฤษดิ์พิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 85.61 ทอง 4
5 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 83.20 ทอง 5
6 เหนือคลองประชาบำรุง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 83.20 ทอง 5
7 ราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 83.11 ทอง 7
8 สินปุนคุณวิชญ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 80.50 ทอง 8
9 พนมเบญจา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 80.24 ทอง 9
10 เมืองกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 77.80 เงิน 10
11 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 75.12 เงิน 11
12 คลองยางประชานุสรณ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 67.50 ทองแดง 12
13 เขาดินประชานุกูล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 67.40 ทองแดง 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 อ่าวลึกประชาสรรค์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วิทยาการอิสลาม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เหนือคลองประชาบำรุง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 82 ทอง 4
5 เอกภพศาสนวิชญ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 80 ทอง 5
6 คลองยางประชานุสรณ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 75 เงิน 6
7 ประกอบธรรมอิสลาม สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 75 เงิน 6
8 ประทีปธรรมมูลนิธิ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 75 เงิน 6
9 มุสลิมวังทองวิทยา สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 65 ทองแดง 9
10 อัรรอยยานพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 65 ทองแดง 9
11 อุทยานศึกษากระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 65 ทองแดง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองกระบี่ สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 92.80 ทอง ชนะเลิศ
2 เหนือคลองประชาบำรุง สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) 90.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน