สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) [กลุ่ม สพม.กระบี่ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อำมาตย์พานิชนุกูล 33 9 7 49 50 7 1 1 58
2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 15 15 8 38 45 9 2 1 56
3 อ่าวลึกประชาสรรค์ 11 5 1 17 27 6 4 1 37
4 เหนือคลองประชาบำรุง 9 11 5 25 33 7 6 1 46
5 เมืองกระบี่ 9 7 6 22 32 8 5 2 45
6 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 8 8 4 20 32 12 1 1 45
7 ราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ 6 8 3 17 22 4 1 2 27
8 หนองทะเลวิทยา 6 4 5 15 20 8 1 2 29
9 สินปุนคุณวิชญ์ 5 2 2 9 16 3 6 1 25
10 พนมเบญจา 4 5 3 12 16 4 3 0 23
11 เขาดินประชานุกูล 3 2 0 5 9 9 1 0 19
12 คลองหินพิทยาคม 3 0 0 3 6 3 0 0 9
13 ปลายพระยาวิทยาคม 2 5 9 16 25 22 5 3 52
14 คลองพนสฤษดิ์พิทยา 1 3 2 6 13 3 2 1 18
15 วิทยาการอิสลาม 1 1 4 6 8 4 0 0 12
16 ลันตาราชประชาอุทิศ 1 0 2 3 10 8 5 1 23
17 ลำทับประชานุเคราะห์ 1 0 1 2 6 4 1 0 11
18 อุทยานศึกษากระบี่ 0 3 2 5 6 5 5 0 16
19 คลองยางประชานุสรณ์ 0 3 1 4 14 3 6 1 23
20 ฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา 0 1 0 1 1 4 1 0 6
21 เอกภาพศาสนวิชญ์ 0 0 5 5 10 10 2 1 22
22 ประกอบธรรมอิสลาม 0 0 1 1 3 4 6 0 13
23 อัรรอยยานพิทยานุสรณ์ 0 0 0 0 3 12 3 0 18
24 ทองคำวิทยานุสรณ์ 0 0 0 0 1 3 2 1 6
25 ประทีปธรรมมูลนิธิ 0 0 0 0 0 7 2 0 9
26 มุสลิมวังทองวิทยา 0 0 0 0 0 0 5 0 5
27 วุฒิศาสตร์พิทยานุสรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 118 92 71 281 408 169 76 20 653