สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) [กลุ่ม สพม.กระบี่ 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อำมาตย์พานิชนุกูล 50 7 1 1 58
2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 45 9 2 1 56
3 เหนือคลองประชาบำรุง 33 7 6 1 46
4 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 32 12 1 1 45
5 เมืองกระบี่ 32 8 5 2 45
6 อ่าวลึกประชาสรรค์ 27 6 4 1 37
7 ปลายพระยาวิทยาคม 25 22 5 3 52
8 ราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ 22 4 1 2 27
9 หนองทะเลวิทยา 20 8 1 2 29
10 พนมเบญจา 16 4 3 0 23
11 สินปุนคุณวิชญ์ 16 3 6 1 25
12 คลองยางประชานุสรณ์ 14 3 6 1 23
13 คลองพนสฤษดิ์พิทยา 13 3 2 1 18
14 เอกภาพศาสนวิชญ์ 10 10 2 1 22
15 ลันตาราชประชาอุทิศ 10 8 5 1 23
16 เขาดินประชานุกูล 9 9 1 0 19
17 วิทยาการอิสลาม 8 4 0 0 12
18 อุทยานศึกษากระบี่ 6 5 5 0 16
19 ลำทับประชานุเคราะห์ 6 4 1 0 11
20 คลองหินพิทยาคม 6 3 0 0 9
21 อัรรอยยานพิทยานุสรณ์ 3 12 3 0 18
22 ประกอบธรรมอิสลาม 3 4 6 0 13
23 ฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา 1 4 1 0 6
24 ทองคำวิทยานุสรณ์ 1 3 2 1 6
25 ประทีปธรรมมูลนิธิ 0 7 2 0 9
26 มุสลิมวังทองวิทยา 0 0 5 0 5
27 วุฒิศาสตร์พิทยานุสรณ์ 0 0 0 0 0
รวม 408 169 76 20 673