หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่) [กลุ่ม สพม.กระบี่ 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 66 50 84.75% 7 11.86% 1 1.69% 1 1.69% 59
2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 63 45 78.95% 9 15.79% 2 3.51% 1 1.75% 57
3 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 52 33 70.21% 7 14.89% 6 12.77% 1 2.13% 47
4 โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 53 32 69.57% 12 26.09% 1 2.17% 1 2.17% 46
5 โรงเรียนเมืองกระบี่ 55 32 68.09% 8 17.02% 5 10.64% 2 4.26% 47
6 โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 47 27 71.05% 6 15.79% 4 10.53% 1 2.63% 38
7 โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม 58 25 45.45% 22 40% 5 9.09% 3 5.45% 55
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ 32 22 75.86% 4 13.79% 1 3.45% 2 6.9% 29
9 โรงเรียนหนองทะเลวิทยา 38 20 64.52% 8 25.81% 1 3.23% 2 6.45% 31
10 โรงเรียนพนมเบญจา 26 16 69.57% 4 17.39% 3 13.04% 0 0% 23
11 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ 34 16 61.54% 3 11.54% 6 23.08% 1 3.85% 26
12 โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ 28 14 58.33% 3 12.5% 6 25% 1 4.17% 24
13 โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา 24 13 68.42% 3 15.79% 2 10.53% 1 5.26% 19
14 โรงเรียนเอกภาพศาสนวิชญ์ 23 10 43.48% 10 43.48% 2 8.7% 1 4.35% 23
15 โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ 25 10 41.67% 8 33.33% 5 20.83% 1 4.17% 24
16 โรงเรียนเขาดินประชานุกูล 20 9 47.37% 9 47.37% 1 5.26% 0 0% 19
17 โรงเรียนวิทยาการอิสลาม 13 8 66.67% 4 33.33% 0 0% 0 0% 12
18 โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ 19 6 37.5% 5 31.25% 5 31.25% 0 0% 16
19 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ 12 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
20 โรงเรียนคลองหินพิทยาคม 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
21 โรงเรียนอัรรอยยานพิทยานุสรณ์ 18 3 16.67% 12 66.67% 3 16.67% 0 0% 18
22 โรงเรียนประกอบธรรมอิสลาม 16 3 23.08% 4 30.77% 6 46.15% 0 0% 13
23 โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา 10 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
24 โรงเรียนทองคำวิทยานุสรณ์ 7 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 7
25 โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ 15 0 0% 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 9
26 โรงเรียนมุสลิมวังทองวิทยา 5 0 0% 0 0% 5 100% 0 0% 5
27 โรงเรียนวุฒิศาสตร์พิทยานุสรณ์ 4 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางลัดดาวรรณ ชุณหพิมล Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]