หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดกระบี่
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน -3 ตุลาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 648 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 1 ต.ค. 2558 09.00-16.30 รายงานตัว 08.00-09.00
2 649 ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 2 ต.ค. 2558 09.00-16.30
-
3 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 128 1 ต.ค. 2558 09.00-16.30 รายงานตัว 08.00-09.00
4 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองกระบี่ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 128 2 ต.ค. 2558 09.00-16.30 รายงานตัว 08.00-09.00


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางลัดดาวรรณ ชุณหพิมล Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]