เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
1 ต.ค. 2558
2 ต.ค. 2558
3 ต.ค. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  รายละเอียดคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ในการใช้แข่งขันรายการคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 323
รายการ คุณสมบัติ
หน่วยประมวลผล Processer intel (R) core (TM)i3-4130CPU 3.40GHz
ระบบปฏิบัติการ Windows7
Memory 2 GB
System type 64 - bitห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 324
หน่วยประมวลผล Processer intel (R) core (TM)i3-4150CPU 3.50GHz
ระบบปฏิบัติการ Windows7
Memory 2 GB
System type 64 - bit

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 337
หน่วยประมวลผล Processer intel (R) core (TM)i3-4150CPU 3.07GHz
ระบบปฏิบัติการ Windows7
Memory 2 GB
System type 32 - bit

 
 
  การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)ม.1 – ม.3
หัวข้อการแข่งขัน เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทยในแต่ละยุค
 Cmsม.1-3
หัวข้อการแข่งขัน เรื่อง “ค่านิยม 12 ประการ”
 รายการตัดต่อภาพยนตร์
หัวข้อ 
 1.  เที่ยวทั่วไทย  ไปกระบี่
 2.  เยาวชนไทย  ต้านภัยคอรัปชั่น
 3.  ภัยธรรมชาติ
อุปกรณ์ต่างๆ ให้เตรียมมาเอง - ไมโครโฟน - หูฟัง  - ดินสอ  - ยางลบ  - สี
 รายการ (2D Animation) ม.1 – ม.3
กำหนดรายการอุปกรณ์ที่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องนำมา
  1. แผ่นโปรแกรม (ให้โหลดโปรแกรมใส่แผ่น CD มาเท่านั้น)
  2. หูฟัง / ไมโครโฟน
  3. ปากกา / ดินสอ / ยางลบ / ไม้บรรทัด / สี
  4. อาหารและเครื่องดื่ม (เนื่องจากใช้เวลาในการแข่งขัน 5 ชั่วโมง)
  5. เพลงประกอบตามหัวข้อที่กำหนด (และกำหนดให้เตรียมใส่แผ่น CD เท่านั้น)
หัวข้อที่ใช้ในการแข่งขัน
     1.   ค่านิยม     12   ประการ
     2.   รางวัลของพ่อ
 รายการ Text Editorม. ปลาย
          หัวข้อ “ สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่”
 Web Editor ม.1 – ม.3
          หัวข้อ “ ค่านิยม 12 ประการ ”
 
WebEditor ม.4 – ม.6
          หัวข้อ . Unseenthailand
          สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมา
      1.   แผ่นโปรแกรม (ให้โหลดโปรแกรมใส่แผ่น CD เท่านั้น)
 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ ม.ปลาย + ม.ต้น
          หัวข้อการแข่งขัน
  1. ห้องนอน
  2. ห้องรับแขก
  3. ห้องครัว
 หัวข้อการแข่งขันสร้างเกมส์ ม.ต้น และ ม.ปลาย
หัวข้อการแข่งขัน
     1. เที่ยวทั่วไทย   ไปกระบี่
     2. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
     3. เยาวชนไทย   ก้าวไกลสู่อาเซียน
 
  เรียน ศูนย์จัดการเรียนรู้ ที่เป็นตัวแทนจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ทุกศูนย์
    เนื่องด้วยฝ่ายดูแลระบบจัดการแข่งขันจะทำการยกเลิก Username และ Password ของแต่ละศูนย์ในวันที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 21.00 น. และจะให้ Username และ Password แต่ละศูนย์ใหม่ในวันที่ 25 กันยายน 2558 โดยจะส่งเข้าระบบ My Office ของแต่ละโรงเรียนที่เป็นตัวแทนศูนย์จัดการแข่งขัน ดังนี้
   1. ศูนย์ฯ วิทยาศาสตร์  (ร.ร.เหนือคลองประชาบำรุง)
   2. ศูนย์ฯ สังคมศึกษา (ร.ร.อ่าวลึกประชาสรรค์)
   3. ศูนย์ฯ ศิลปะ (ร.ร.ลำทับฯ, ร.ร.กาญจนาภิเษกฯ, ร.ร.คลองยางประชานุสรณ์)
   4. ศูนย์ฯ การงานอาชีพฯ (ร.ร.เมืองกระบี่)
   5. ศูนย์ฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ร.ร.สินปุนคุณวิชญ์)
   6. ศูนย์ฯ เรียนร่วม (ร.ร.หนองทะเลวิทยา)
ขอให้แต่ศูนย์สอบถามข้อมูลได้จากเจ้าหน้าที่ธุรการของโรงเรียน ของแต่ละศูนย์
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม 2558 เวลา 00:00 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

ภาพงานกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่66
ประกาศผลโรงเรียนที่เข้ารอบโครงการ Thailand Go Green ปี 2559
กำหนดการจอดรถรับ-ส่ง นักเรียน สนามแข่งขันดนตรีไทยและประสานเสียง
ทางเข้าและที่จอดรถในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ประชาสัมพันธ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ การเดินทางเข้าร่วมแข่งขันสาระนาฏศิลป์
แผงผังสถานที่ของการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66
facebook ใช้ในงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ
กำหนดการเวลาเข้า-ออก ภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
[แก้ไข รอบ2] รายการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนปากเกร็ด
กำหนดการพิธีเปิด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖
รายการคุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ใช้ในการแข่งขัน กิจกรรมงานออกแบบเครื่องใช้ด้วยคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66
การแข่งขันประสานเสียง
แบบสำรวจข้อมูลที่พักการจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 ระหว่างวันที่ 29
แผนที่ไปสนามแข่งโรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 31
จำนวนทีม 772
จำนวนนักเรียน 1,822
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,175
จำนวนกรรมการ 560
ครู+นักเรียน 2,997
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,557
ประกาศผลแล้ว 118/130 (90.77%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 1
เมื่อวาน 10
สัปดาห์นี้ 17
สัปดาห์ที่แล้ว 89
เดือนนี้ 282
เดือนที่แล้ว 1,360
ปีนี้ 5,372
ทั้งหมด 92,860