ปฏิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน สพม.11 ชุมพร เขต 2

: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน  สพม.11  ชุมพร  เขต 2 :.   
รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => วันที่ 26 สิงหาคม - 3 กันยายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => ภายในวันที่  5 กันยายน 2558
ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => วันที่ 6 กันยายน 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน/ครู/กรรมการ => วันที่ 9-10 กันยายน 2558
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => วันที่ 11-12 กันยายน 2558
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่ 15 กันยายน 2558
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => 1-12 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  14-16 พฤศจิกายน 2558
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู โรงเรียนดำเนินการ =>  17-23 พฤศจิกายน 2558
ดำเนินการรอนุญาตการเปลี่ยนตัว  =>  24 - 25 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  26 - 28 พฤศจิกายน 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค =>  2 - 8 ธันวาคม 2558
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดสงขลา =>  9 - 11  ธันวาคม 2558

ลิงค์เว็บระดับภาค จ.สงขลา  http://south65.sillapa.net/

วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 15:36 น.