หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนครนพิทยาคม 10 21 14
2 003 โรงเรียนชลธารวิทยา 7 18 12
3 004 โรงเรียนด่านสวีวิทยา 5 10 10
4 008 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา 41 91 57
5 011 โรงเรียนนาสักวิทยา 19 36 30
6 016 โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 13 15 15
7 017 โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา 18 37 19
8 023 โรงเรียนละแมวิทยา 55 121 87
9 027 โรงเรียนสวนศรีวิทยา 82 262 147
10 028 โรงเรียนสวีวิทยา 92 275 149
11 001 โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 33 68 49
12 021 โรงเรียนเมืองหลังสวน 29 113 56
13 019 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 7 19 8
14 024 โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 17 41 29
15 032 โรงเรียนอุดมวิทยากร (วัดโตนด) 9 9 9
16 013 โรงเรียนบ้านทับวัง 0 0 0
17 010 โรงเรียนเทศบาลวัดด่านประชากร 0 0 0
รวม 437 1136 691
1827

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวฐิติพร บุญษร โทร.095-032-8299
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]