หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.ชุมพร 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสวนศรีวิทยา 82 64 84.21% 7 9.21% 4 5.26% 1 1.32% 76
2 โรงเรียนสวีวิทยา 92 58 69.05% 19 22.62% 6 7.14% 1 1.19% 84
3 โรงเรียนละแมวิทยา 55 39 75% 11 21.15% 1 1.92% 1 1.92% 52
4 โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา 41 17 43.59% 14 35.9% 7 17.95% 1 2.56% 39
5 โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 33 15 46.88% 12 37.5% 1 3.13% 4 12.5% 32
6 โรงเรียนเมืองหลังสวน 29 12 42.86% 13 46.43% 2 7.14% 1 3.57% 28
7 โรงเรียนนาสักวิทยา 19 9 50% 3 16.67% 2 11.11% 4 22.22% 18
8 โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา 18 8 53.33% 5 33.33% 2 13.33% 0 0% 15
9 โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 13 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
10 โรงเรียนชลธารวิทยา 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
11 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 7 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
12 โรงเรียนครนพิทยาคม 10 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
13 โรงเรียนอุดมวิทยากร (วัดโตนด) 9 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
14 โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 17 3 23.08% 5 38.46% 2 15.38% 3 23.08% 13
15 โรงเรียนด่านสวีวิทยา 5 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวฐิติพร บุญษร โทร.095-032-8299
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]