หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดชุมพร
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 648 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร 2 ห้อง 242 ห้องอาเซียน ชั้น 4 ห้อง 242 ห้องอาเซียน 11 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
2 649 ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร 2 ห้อง 242 ห้องอาเซียน ชั้น 4 ห้อง 242 ห้องอาเซียน 11 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
3 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร 2 ห้อง 241 ห้องจริยธรรม ชั้น 4 ห้อง 241 ห้องจริยธรรม 11 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-
4 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร 2 ห้อง 246 ชั้น 4 ห้อง 246 11 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวฐิติพร บุญษร โทร.095-032-8299
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]