หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดชุมพร
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย 2 หอประชุมโรงเรียนศรียาภัย 2 ห้อง หอประชุมโรงเรียนศรียาภัย 2 11 ก.ย. 2558 08.30-11.30
-
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย 2 หอประชุมโรงเรียนศรียาภัย 2 ห้อง หอประชุมโรงเรียนศรียาภัย 2 11 ก.ย. 2558 12.00-15.00
-
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย 2 อาคารศูนย์กีฬาโรงเรียนศรียาภัย 2 ห้อง อาคารศูนย์กีฬาโรงเรียนศรียาภัย 2 11 ก.ย. 2558 08.30-11.30
-
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย 2 อาคารศูนย์กีฬาโรงเรียนศรียาภัย 2 ห้อง อาคารศูนย์กีฬาโรงเรียนศรียาภัย 2 11 ก.ย. 2558 12.00-15.00
-
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร 11 ห้อง ใต้อาคาร 11 11 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร 11 ห้อง ใต้อาคาร 11 12 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 11 ก.ย. 2558 08.30-12.00
-
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 11 ก.ย. 2558 13.00-16.30
-
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 11 ก.ย. 2558 08.30-12.00
-
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 11 ก.ย. 2558 13.00-16.30
-
11 658 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 11 ก.ย. 2558 08.30-12.00
-
12 659 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.1-ม.3 ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 11 ก.ย. 2558 13.00-16.30
-
13 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา โรงอาหาร 2 ห้อง โรงอาหาร 2 11 ก.ย. 2558 12.30-15.30
-
14 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา โรงอาหาร 2 ห้อง โรงอาหาร 2 12 ก.ย. 2558 12.30-15.30
-
15 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา โรงอาหาร 2 ห้อง โรงอาหาร 2 11 ก.ย. 2558 12.30-15.30
-
16 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา โรงอาหาร 2 ห้อง โรงอาหาร 2 12 ก.ย. 2558 12.30-15.30
-
17 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา โรงอาหาร 2 ห้อง โรงอาหาร 2 11 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
18 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา โรงอาหาร 2 ห้อง โรงอาหาร 2 12 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
19 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร 11 ห้อง ใต้อาคาร 11 11 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
20 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร 11 ห้อง ใต้อาคาร 11 12 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
21 650 การตอบปัญหาเกษตร ม.1-ม.3 ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 11 ก.ย. 2558 08.30-12.00
-
22 651 การตอบปัญหาเกษตร ม.4-ม.6 ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 11 ก.ย. 2558 08.30-12.00
-
23 652 การทายชื่อและชนิดพันธุ์สัตว์ ม.1-ม.3 ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 11 ก.ย. 2558 13.00-16.30
-
24 653 การทายชื่อและชนิดพันธุ์สัตว์ ม.4-ม.6 ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 11 ก.ย. 2558 13.00-16.30
-
25 654 การทายชื่อพันธุ์และชนิดพืช ม.1-ม.3 ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 11 ก.ย. 2558 08.30-12.00
-
26 655 การทายชื่อพันธุ์และชนิดพืช ม.4-ม.6 ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 11 ก.ย. 2558 08.30-12.00
-
27 656 การติดตายางพารา ม.1-ม.3 ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 11 ก.ย. 2558 13.00-16.30
-
28 657 การติดตายางพารา ม.4-ม.6 ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 11 ก.ย. 2558 13.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวฐิติพร บุญษร โทร.095-032-8299
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]