หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดชุมพร
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 12 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 12 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
3 660 การผูกเงื่อน (กิจกรรมยุวกาชาด) ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา ห้อง หอประชุมโรงเรียนท่าข้ามวิทยา 12 ก.ย. 2558 09.30-11.00
-
4 661 การผูกเงื่อน (กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์) ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา ห้อง หอประชุมโรงเรียนท่าข้ามวิทยา 12 ก.ย. 2558 09.30-11.00
-
5 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ห้องสมุด ห้อง ห้องสมุด 11 ก.ย. 2558 09.30-15.30
-
6 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ห้องสมุด ห้อง ห้องสมุด 11 ก.ย. 2558 09.30-15.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวฐิติพร บุญษร โทร.095-032-8299
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]