หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 034 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมตร 0 0 0
2 007 โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร 17 48 30
3 005 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 52 126 85
4 006 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 42 118 65
5 014 โรงเรียนปะทิววิทยา 35 66 44
6 015 โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา 27 54 31
7 032 โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 28 89 46
8 025 โรงเรียนศรียาภัย 87 224 123
9 026 โรงเรียนศรียาภัย 2 16 36 25
10 030 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 56 206 98
11 033 โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 30 71 51
12 012 โรงเรียนนิรมลชุมพร 27 61 46
13 018 โรงเรียนพัฒนศาสตร์วิทยาท่าแซะ 10 20 5
14 029 โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล 0 0 0
15 022 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 ชุมพร 31 73 39
16 009 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) 14 25 18
รวม 472 1217 706
1923

ผู้ประสานงาน นายธเนตร เล็กวารี โทร. 086-271-9711 ชุมพร 1 ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]