หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.ชุมพร 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนศรียาภัย 87 80 95.24% 1 1.19% 3 3.57% 0 0% 84
2 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 56 46 85.19% 6 11.11% 1 1.85% 1 1.85% 54
3 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 52 37 77.08% 6 12.5% 4 8.33% 1 2.08% 48
4 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 42 22 53.66% 11 26.83% 5 12.2% 3 7.32% 41
5 โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา 27 21 80.77% 5 19.23% 0 0% 0 0% 26
6 โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 30 21 75% 1 3.57% 2 7.14% 4 14.29% 28
7 โรงเรียนปะทิววิทยา 35 17 53.13% 8 25% 3 9.38% 4 12.5% 32
8 โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 28 16 59.26% 8 29.63% 2 7.41% 1 3.7% 27
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 ชุมพร 31 11 35.48% 15 48.39% 3 9.68% 2 6.45% 31
10 โรงเรียนนิรมลชุมพร 27 10 37.04% 11 40.74% 3 11.11% 3 11.11% 27
11 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) 14 8 57.14% 5 35.71% 1 7.14% 0 0% 14
12 โรงเรียนศรียาภัย 2 16 7 46.67% 6 40% 2 13.33% 0 0% 15
13 โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร 17 6 40% 7 46.67% 1 6.67% 1 6.67% 15
14 โรงเรียนพัฒนศาสตร์วิทยาท่าแซะ 10 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ผู้ประสานงาน นายธเนตร เล็กวารี โทร. 086-271-9711 ชุมพร 1 ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]