หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดชุมพร
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 648 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร 2 ห้อง 242 (ห้องอาเซียน) 11 ก.ย. 2558 09.00
-
2 649 ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร 2 ห้อง 242 (ห้องอาเซียน) 11 ก.ย. 2558 09.00 แข่งต่อเนื่องจาก ม.ต้น
3 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร 2 ห้อง 241 (ห้องจริยธรรม) 11 ก.ย. 2558 09.00
-
4 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร 2 ห้อง 246 11 ก.ย. 2558 09.00
-


ผู้ประสานงาน นายธเนตร เล็กวารี โทร. 086-271-9711 ชุมพร 1 ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]