หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดชุมพร
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย 2 หอประชุม 11 ก.ย. 2558 08.00-11.30
-
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย 2 หอประชุม 11 ก.ย. 2558 12.00-15.00
-
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย 2 อาคารศูนย์กีฬา 11 ก.ย. 2558 08.00-11.30
-
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย 2 อาคารศูนย์กีฬา 11 ก.ย. 2558 12.00-15.00
-
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ใต้ถุนอาคาร11 11 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ใต้ถุนอาคาร 11 12 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา โดมเฟื่องฟ้า 11 ก.ย. 2558 08.30-12.00
-
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา โดมเฟื่องฟ้า 11 ก.ย. 2558 13.00-16.30
-
9 650 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 [ทีม 3 คน] ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา โรงฝึกงาน
-
-
10 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา โรงฝึกงาน 11 ก.ย. 2558 08.30
-
11 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
-
-
12 651 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน] ม.1-ม.3
-
-
13 654 การแข่งขันการเรียกชื่อชนิดและพันธุ์พืช ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 11 ก.ย. 2558 08.30-12.00
-
14 655 การแข่งขันเรียกชื่อชนิดและพันธุ์พืช ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 11 ก.ย. 2558 08.30-12.00
-
15 660 การทายชื่อและชนิดพันธุ์สัตว์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 11 ก.ย. 2558 13.00-16.30
-
16 661 การทายชื่อและชนิดพันธุ์สัตว์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 11 ก.ย. 2558 13.00-16.30
-
17 656 การแข่งขันการตอบปัญหาเกษตร ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 11 ก.ย. 2558 08.30-12.00
-
18 657 การแข่งขันการตอบปัญหาเกษตร ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 11 ก.ย. 2558 08.30-12.00
-
19 658 การแข่งขันการติดตายางพารา ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 11 ก.ย. 2558 13.00-16.30
-
20 659 การแข่งขันการติดตายางพารา ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 11 ก.ย. 2558 13.00-16.30
-
21 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา โรงอาหาร 2 11 ก.ย. 2558 12.30-15.30
-
22 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา โรงอาหาร 2 12 ก.ย. 2558 12.00-15.30
-
23 623 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา โรงอาหาร 2 11 ก.ย. 2558 12.30-15.30
-
24 624 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา โรงอาหาร 2 12 ก.ย. 2558 12.00-15.00
-
25 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา โรงอาหาร 2 11 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
26 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา โรงอาหาร 2 12 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
27 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ใต้ถุนอาคาร 11 11 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-
28 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ใต้ถุนอาคาร 11 12 ก.ย. 2558 09.00-12.00
-


ผู้ประสานงาน นายธเนตร เล็กวารี โทร. 086-271-9711 ชุมพร 1 ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]