หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดชุมพร
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา สนามฟุตบอล 12 ก.ย. 2558 08.00
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา สนามฟุตบอล 12 ก.ย. 2558 08.00
-
3 652 การผูกเงื่อน (กิจกรรมยุวกาชาด) ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา หอประชุม 12 ก.ย. 2558 08.00-09.00
-
4 653 การผูกเงื่อน (ผู้บำเพ็ญประโยชน์) ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา หอประชุม 12 ก.ย. 2558 08.00-09.00
-
5 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร 11 ชั้น 3 ห้อง 1134 11 ก.ย. 2558 09.00-15.00 รายงานตัว 08.00-08.30
6 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร 11 ชั้น 3 ห้อง 1135 11 ก.ย. 2558 09.00-15.00 รายงานตัว 08.00-08.30


ผู้ประสานงาน นายธเนตร เล็กวารี โทร. 086-271-9711 ชุมพร 1 ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]