ตารางการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับภาคใต้
ตารางการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับภาคใต้ สามารถดูรายละะเอียดได้ที่  work.pdf
วันพฤหัสบดี ที่ 05 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:06 น.