รายชื่อคณะกรรมการ สถานที่จัดการแข่งขันงานศิปลหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 (ระดัภาค)
รายชื่อคณะกรรมการ  และสถานที่จัดการแข่งขันงานศิปลหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65  (ระดับภาค)  สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ รายละเอียดการแข่งขัน.pdf
วันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 13:42 น.