ประกาศผลรางวัลเทคนิคและการนำเสนอโปสเตอร์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1 - 3 และ ม. 4 - 6
ประกาศผลรางวัล
เทคนิคและการนำเสนอโปสเตอร์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1 - 3 และ ม. 4 - 6

สามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้จากไฟล์แนบ
เกียรติบัตร สำหรับ ม.ต้น
เกียรติบัตร สำหรับ ม.ปลาย
 
 
วันพุธ ที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 16:31 น.