การแแข่งขันของนักเรียนเรียนร่วม
การแแข่งขันของนักเรียนเรียนร่วม 
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
Theme การแข่งขัน "เด็กไทยก้าวหน้า ล้ำค่าความคิด ชีวิตวิถีไทย ก้าวไกลสู่สากล"
-หัวข้อมี 6 หัวข้อให้นักเรียนจับฉลากในวันแข่งขัน


 
วันศุกร์ ที่ 04 ธันวาคม 2558 เวลา 17:28 น.