ประกาศแจ้งสถานที่จัดการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมฯ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
ประกาศแจ้งสถานที่จัดการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา
ให้ยึดตามตารางการแข่งขัน สถานที่จัดการแข่งขันในระบบงานศิลปฯ
วันพฤหัสบดี ที่ 03 ธันวาคม 2558 เวลา 14:13 น.