การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปลี่ยนตัว สามารถเปลี่ยนตัวได้ในวันที่แข่งขัน
แต่ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ สพฐ. กำหนด
ถ้าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
ถือว่าโมฆะ
วันพุธ ที่ 02 ธันวาคม 2558 เวลา 10:12 น.