ศูนย์คอมพิวเตอร์ขอเเจ้งเกณฑ์การแข่งขัน
ศูนย์คอมพิวเตอร์ขอเเจ้งเกณฑ์การแข่งขัน ดังนี้
1. เจ้าภาพเตรียมโปรแกรม windows 7 และ Microsoft Office 2010
2. ผู้เข้าแข่งขันลงโปรแกรมที่ใช้แข่งขันเองตามกติกา สพฐ.
3. นักเรียนรายงานตัว 8.30 - 9.00 น.
4. นักเรียนเข้าห้องแข่งขัน 09.00 น.
5. ติดตั้งโปรแกรม 09.00 - 10.00 น.
6. เริ่มการแข่งขัน 10.00 น.
7. ตัดสินผู้เข้าแข่งขันหลังเวลา 10.30 น.
วันพุธ ที่ 02 ธันวาคม 2558 เวลา 09:10 น.