เรื่องกำหนดการส่งเล่มรายงาน โครงงานออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.ต้น-ม.ปลาย
ข่าวประชาสัมพันธ์
  • เรื่องกำหนดการส่งเล่มรายงานโครงงานออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.ต้น – ม.ปลาย  ส่งได้จนถึง 4 ธันวาคม 2558
 ** โดยดูจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์
ส่งมาที่ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา (คอมพิวเตอร์ ชั้น 6)
2/1 ถ.เพชรเกษม  ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110
 
วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08:48 น.