เรื่องกำหนดการส่งเล่มรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับชั้น ม ต้น- ม ปลาย
ข่าวประชาสัมพันธ์
-เรื่องกำหนดการส่งเล่มรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์
ระดับชั้น ม ต้น- ม ปลาย
สามารถส่งได้จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 2558

*โดยดูจากวันประทับตราไปรษณีย์
ส่งมาที่ 468 ถ เพชรเกษม โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ต หาดใหญ่
อ หาดใหญ่ จ สงขลา 90110
(งานคอมพิวเตอร์)

 
วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16:38 น.