หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 648 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 326 10 ธ.ค. 2558 09.00-16.30
-
2 649 ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 321 10 ธ.ค. 2558 09.00-16.30
-
3 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ลานโสภณ 9 ธ.ค. 2558 09.00-16.30
-
4 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ห้องโสตทัศนศึกษาหรืออาคารโสตทัศศึกษา 9 ธ.ค. 2558 09.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]