หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สนามฟุตบอล 9 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 น.
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ สนามฟุตบอล 9 ธ.ค. 2558 09.30-11.00 รายงานตัว 08.00 น.
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อาคาร 2 ห้อง 2303,2304,2305,2306 9 ธ.ค. 2558 09.00-15.00 รายงานตัว 08.00 น.
4 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อาคาร 2 ห้อง 2403,2404,2405,2406 9 ธ.ค. 2558 09.00-15.00 รายงานตัว 08.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]